Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4

Cách in ra giấy A3 đơn giản từ các khổ giấy khác như khổ giấy a4. Nếu bạn chưa biết làm thế nào để in từ khổ giấy a3. Tham khảo 3 cách in ra giấy a3 từ khổ giấy a4 sau đây

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
10:35 20/02/20 trong Máy văn phòng
10:35 20/02/20 556 lượt xem
Mục lục
Cách in ra giấy A3 đơn giản từ các khổ giấy khác như khổ giấy a4. Nếu bạn chưa biết làm thế nào để in từ khổ giấy a3. Tham khảo 3 cách in ra giấy a3 từ khổ giấy a4 mà tuvancongnghe.org chia sẻ dưới đây.

Xem thêm: Kích thước khổ giấy a3

Các cách in ra giấy A3 có thể bạn chưa biết

  1. Sử dụng máy in A3, khổ giấy A3. 
  2. Mở rộng khổ A4 để in khổ A3
  3. Đặt kích thước trang thành A3
  4. In một bản PDF A3
Với cách in ra giấy A3 bằng cách sử dụng máy in A3 chuyên dụng, có lẽ người dùng đã có thể tự thực hiện được các công đoạn để in. Vì vậy. Chúng tôi sẽ không hướng dẫn cách in ra giấy A3 từ mát in chuyên dụng nữa.  

1.  Mở rộng khổ A4 để in ra giấy A3

Bước 1: Chọn Tệp > In
Bước 2: Sử dụng máy in mặc định của bạn ( Black2Sided )
Bước 3: Nhấp vào Thuộc tính máy in
 
Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4
Bước 4: Chọn tab Hiệu ứng
Bước 5:Chọn In tài liệu
Bước 6: Nhấp vào mũi tên bên cạnh A4 và chọn in ra giấy A3
Bước 7: Bấm vào tùy chọn Scale to fit
 
Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4 1
Bước 8:Nhấp vào OK
Bước 9:Nhấp vào In
Bước 10: Cuối cùng, bạn chỉ cần chờ tài liệu của mình chạy ra từ máy in. 

HOẶC
1.Chọn máy in HighGSM như hình hướng dẫn
 
 
 
2. Nhấp vào Thuộc tính máy in
Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4 2
 
3. Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải của Paper
 
 
 
 
 
4. Chọn kích thước khác
 
 
 
5. Chọn Advanced Paper Size ... sau đó nhấn OK
Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4 3
 
6. Từ Khổ giấy đầu ra chọn in ra giấy A3 (297 x 420 mm)
 
 
 
7. Từ Scaling Options chọn Automatic Scale and Center
 
 
 
8. Từ Kích thước tài liệu gố chọn A4 (210 x 297 mm), sau đó nhấp OK
Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4 4
 
12. Nhấp vào In Cách In Ra Giấy A3 Từ Khổ Giấy A4 5

2. In ra giấy A3 bằng cách đặt kích thước trang in của bạn thành A3

Từ cửa sổ Microsoft của máy tính. bạn thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn Bố cục trang > Kích thước > chọn in ra giấy A3
Bước 2: Chọn Tệp > In
Bước 3: Sử dụng máy in mặc định của bạn ( Black2Sided ) 
Bước 4: Chọn tài liệu cần in của bạn để bắt đầu cách in ra giấy A3
Nếu bạn sử dụng một chương trình khác để thiết lập khi in, bạn cần thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Chọn Tệp > Thiết lập trang (hoặc tùy chọn tương đương trong chương trình của bạn)
Bước 2: Thay đổi kích thước trang thành A3
Bước 3: Gửi tài liệu đến máy in mặc định của bạn ( Black2Sided ) hoặc chọn một loại in khác
Bước 4: Cuối cùng, bạn chỉ cần chờ tài liệu của mình chạy ra từ máy in. 

3. In một bản PDF ra giấy A3

Bước 1: Nếu tệp PDF của bạn đã được tạo từ tài liệu A3 hoặc có sự kết hợp giữa các tài liệu có kích thước giấy A3 và A4. Bạn có thể thực hiện như sau:
Bước 2: Chọn tệp > In
Bước 3: Trong Sắp xếp và xử lý trang, chọn Chọn nguồn giấy theo kích thước trang PDF
Bước 4: Chọn máy in mặc định của bạn ( Black2Sided ) hoặc chọn một loại in khác
Bước 5: Nhấp vào In
Cuối cùng, bạn chỉ cần chờ tài liệu của mình chạy ra từ máy in. 
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram